Marile avantaje ale firmelor mici

Experienţa ţărilor dezvoltate demonstrează avantajele pe care le obține întreaga economie din dezvoltarea businessurilor mici, în comparaţie cu întreprinderile mari. Printre acestea pot fi menţionate: proximitatea faţă de pieţele locale şi adaptarea la cererea consumatorilor, producţia bunurilor în loturi mici (ceea ce pentru întreprinderile mari nu

Site Footer

Bitnami