Buletin informativ 07/2024

Scutirea de la plata CASS pentru anumite concedii medicale

Dacǎ, ȋncepând cu 01 ianuarie 2024, toate concediile medicale erau supuse contribuţiei de asigurǎri sociale de sǎnǎtate (CASS – 10%), cu excepţia celor pentru accidente de muncǎ și boli profesionale, prin OUG 34/2024, publicatǎ pe data de 12 aprilie 2024, s-a stabilit cǎ ȋn baza de calcul al CASS-ului intrǎ indemnizaţiile de asigurǎri sociale de sǎnǎtate aferente concediilor medicale cu cod de indemnizaţie 01, 07 și 10.
Aceste modificǎri legislative au intrat ȋn vigoare de la data de 12 aprilie 2024.

Prin urmare, de la data de 12 aprilie 2024:

 • suportǎ CASS indemnizaţiile pentru concediile medicale eliberate cu urmǎtoarele coduri de indemnizaţie:
  a) 01 – boalǎ obișnuitǎ;
  b) 07 – carantinǎ, și
  c) 10 – reducerea cu ¼ a duratei normale de lucru.
 • nu suportǎ CASS indemnizaţiile pentru concediile medicale eliberate cu urmǎtoarele coduri de indemnizaţie:
  a) 02, 03, 04 – accidente de muncǎ și boli profesionale,
  b) 05, 51 – boli infectocontagioase;
  c) 06 – urgenţǎ medico-chirurgicalǎ;
  d) 08, 15 – sarcinǎ și lǎuzie, riscul maternal;
  e) 09, 91 – ȋngrijire copil bolnav;
  f) 92 – supravegherea și ȋngrijirea copilului ȋn vârstǎ de pânǎ la 18 ani, pentru care s-a dispus mǎsura carantinei sau a izolǎrii;
  g) 12 – tuberculozǎ;
  h) 13 – boalǎ cardiovascularǎ;
  i) 14 – neoplazii, SIDA;
  j) 16 – unele tipuri de arsuri, inclusiv pentru perioada de recuperare;
  k) 17 – ȋngrijire pacient cu afecţiuni oncologice.

Ȋn practicǎ, pentru luna aprilie 2024 ne vom confrunta cu urmǎtoarele situaţii:

👉 concedii medicale eliberate anterior datei de 12 aprilie 2024, a cǎror perioadǎ de acordare ȋnceteazǎ cel târziu la data de 12 aprilie 2024. Indemnizaţiile acestor concedii medicale, indiferent de codul de indemnizaţie (cu excepţia celor pentru accidente de muncǎ și boli profesionale), intrǎ ȋn baza de calcul al contribuţiei de asigurǎri sociale de sǎnǎtate (CASS)

👉 concedii medicale eliberate anterior datei de 12 aprilie 2024, a cǎror perioadǎ de acordare ȋnceteazǎ dupǎ data de 12 aprilie 2024, pentru care:

 • calculǎm CASS, ȋn cazul concediilor medicale cu cod de indemnizaţie 01, 07 și 10;
 • nu calculǎm CASS, ȋn cazul concediilor medicale cu cod de indemnizaţie 02, 03, 04, 05, 51, 06, 08, 15, 09, 91, 92, 12, 13, 14, 16, 17.

👉 concedii medicale eliberate ȋncepând cu data de 12 aprilie 2024. Ȋn aceastǎ situaţie, suportǎ CASS indemnizaţiile concediilor medicale cu cod de indemnizaţie 01, 07 si 10.


Publicat

în

de către