Buletin informativ 02/2024

TICHETELE DE MASĂ – BENEFICIU EXTRASALARIAL ȊN 2024

Aspecte generale

Au fost introduse ȋn România ȋncă din anul 1999, prin Legea nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masǎ. În prezent sunt reglementate de Legea 165/2018 privind acordarea biletelor de valoare.

Câteva lucruri de știut despre tichetele de masă (bilete de valoare):

 • pot fi acordate angajaţilor lunar, ca alocaţie individuală de hrană;
 • valoarea nominalǎ maximă a unui tichet de masǎ este de 40 lei/zi lucratǎ/salariat
 • se pot utiliza numai pentru achitarea mesei sau pentru achiziţionarea de produse alimentare;
 • se acordǎ doar pe suport electronic;
 • pot fi distribuite salariaţilor care îşi au funcţia de bază la angajatorul respectiv;
 • se pot acorda doar persoanelor care au calitate de salariat, ȋn baza contractului individual de muncǎ ȋncheiat cu angajatorul;
 • se pot distribui pentru luna anterioarǎ, luna ȋn curs, sau luna urmǎtoare, ȋn funcţie de procedura valabilǎ la nivelul angajatorului;
 • pot fi acordate ȋmpreunǎ cu alte categorii de bilete de valoare: tichete cadou, tichete de creșǎ, tichete culturale și/sau vouchere de vacanţǎ;
 • pot avea ca beneficiari și salariaţii cu contract individual de muncǎ cu timp parţial, cei care lucreazǎ ȋn telemuncǎ sau sunt salariaţi cu munca la domiciliu;
 • nu se pot acorda ȋmpreunǎ cu indemnizaţia de delegare, indemnizaţia de detașare, contravaloarea hranei acordatǎ de angajator salariaţilor proprii;
 • procedura privind acordarea tichetelor de masǎ poate fi: stabilitǎ de cǎtre angajator, prin Regulamentul Intern (RI) sau negociatǎ de pǎrţi, prin Contractul Colectiv de Muncǎ (CCM);

Care este numǎrul de tichete de masǎ de care poate beneficia un salariat?

Salariaţii pot beneficia lunar de un număr de tichete de masă:

 • cel mult egal cu numărul de zile lucrate
 • ce nu depăşește numărul de zile lucrătoare din luna pentru care se acordă tichetele.

Citește și articolul despre Acordarea tichetelor de masă în funcție de repartizarea programului de lucru

Valoarea tichetului de masă

De la 01 ianuarie 2024, valoarea nominalǎ a unui tichet de masǎ nu poate depǎși suma de 40 lei/zi lucratǎ/salariat.
Anterior, în perioada 01 august 2023 – 31 decembrie 2023, valoarea nominalǎ a unui tichet de masǎ a fost de maxim 35 lei/zi lucratǎ/salariat.

Câteva situaţii pentru care angajaţii NU pot primi tichete de masǎ

Angajații nu pot primi tichete de masă pentru zilele care nu se consideră a fi lucrate, anume zilele / perioadele în care salariaţii:

 • efectuează concediul de odihnă;
 • beneficiază de zile libere plătite (în cazul unor evenimente familiale deosebite, precum şi de zile festive şi de sărbătoare legalǎ sau de alte zile libere acordate conform contractelor colective de muncă);
 • sunt delegaţi sau detaşaţi în afara localităţii în care îşi au locul permanent de muncă şi primesc indemnizaţie de delegare sau de detaşare;
 • se află în concediu pentru incapacitate temporară de muncă;
 • sunt absenţi de la locul de muncă;
 • se află în alte situaţii stabilite de angajator împreună cu organizaţiile sindicale ori, după caz, cu reprezentanţii salariaţilor.

Într-o lunǎ cu 23 de zile lucrǎtoare, să spunem că salariatul X are:

 • 17 zile lucrate, din care ȋn 5 zile a fost ȋn delegaţie și a beneficiat de indemnizaţie de delegare
 • 2 zile de concediu de odihnǎ
 • 3 zile libere plǎtite pentru evenimente familiale deosebite
 • 1 zi liberǎ plǎtitǎ, conform contractului colectiv de muncǎ.

Astfel, salariatul X va beneficia de 12 tichete de masǎ (23 – 5 – 2 – 3 – 1).

Regimul fiscal

Potrivit Codului Fiscal și a Normelor metodologice de aplicare a Codului Fiscal, tichetele de masǎ:

 • se includ ȋn venitul brut realizat lunar;
 • se impoziteazǎ ȋn luna ȋn care au fost primite;
 • suportǎ impozit pe venit (10%);
 • intrǎ ȋn baza de calcul a contribuţiei de asigurǎri sociale de sǎnǎtate (CASS 10%), prevedere ce se aplicǎ de la 01 ianuarie 2024. Pana la 31 decembrie 2023, tichetele de masǎ primite nu suportau CASS, doar impozit pe venit.
 • nu intrǎ ȋn baza de calcul a contribuţiei de asigurǎri sociale (CAS 25%) și contribuţiei asigurǎtorii pentru muncǎ (CAM 2.25%), dacǎ sunt acordate potrivit legii;
 • pentru angajator reprezintǎ o cheltuialǎ deductibilǎ limitat la calculul rezultatului fiscal (calculul impozitului pe profit). Astfel cǎ, tichetele de masǎ sunt deductibile ȋn limita a maxim 40 lei/zi/lucratǎ, fǎrǎ sǎ depǎșeascǎ numǎrul de zile lucrǎtoare din lunǎ.

Salariatul suportǎ CASS-ul și impozitul pe venit pentru tichetele de masǎ primite.

Ȋn cazul unui angajator, potrivit Regulamentului Intern, tichetele de masǎ se acordǎ în luna urmǎtoare. Valoarea unui tichet de masǎ este de 30 de lei/zi lucratǎ.

Avem salariatul X care a lucrat 18 zile ȋn luna decembrie 2023, iar pe data de 10 ianuarie 2024 a primit 18 tichete de masǎ pentru zilele lucrate ȋn luna decembrie 2023.

Potrivit legislaţiei ȋn vigoare, tichetele de masa se impoziteazǎ ȋn luna ȋn care au fost primite.

Prin urmare, valoarea tichetelor de masǎ (18 zile x 30 lei=540 lei) primitǎ pentru luna decembrie 2023, se va include ȋn venitul brut realizat aferent lunii ianuarie 2024, ȋn vederea calculǎrii CASS-ului și impozitului pe venit.

Ȋn cazul unui angajator, potrivit Regulamentului Intern, tichetele de masǎ se acordǎ ȋn ultima zi lucrǎtoare a lunii pentru luna ȋn curs. Valoarea unui tichet de masǎ este de 30 de lei/zi lucratǎ.

Avem salariatul X care a lucrat 18 zile ȋn luna decembrie 2023, iar pe data de 29 decembrie 2023 a primit 18 tichete de masǎ pentru zilele lucrate ȋn luna decembrie 2023.

Potrivit legislaţiei ȋn vigoare, tichetele de masă se impoziteazǎ ȋn luna ȋn care au fost primite.

Prin urmare, valoarea tichetelor de masǎ (18 zile x 30 lei=540 lei) primitǎ pentru luna decembrie 2023, se va include ȋn venitul brut realizat aferent lunii decembrie 2023, ȋn vederea calculǎrii impozitului pe venit. În această situaţie nu se va calcula CASS.


Notă: autorul nu este răspunzător pentru nicio pierdere cauzată vreunei persoane juridice sau fizice, care acţionează sau se abţine de la acţiuni ca urmare a citirii informaţiilor din acest acest buletin informativ.


Publicat

în

de către