Buletin informativ 09/2024

Vouchere de vacanţǎ – beneficii extrasalariale

O altǎ categorie a beneficiilor extrasalariale, pe care o pot utiliza angajatorii din mediul privat pentru stimularea angajaţilor, o reprezintǎ voucherele de vacanţǎ.
Ȋn prezent, acestea sunt reglementate de OUG nr. 08/2009 privind acordarea voucherelor de vacanţǎ, ȋn vigoare pânǎ la data de 31 decembrie 2026.

 • sunt bonuri de valoare emise ȋn format electronic.
 • se acordǎ doar angajatilor, pentru acoperirea unor cheltuieli ocazionate de efectuarea concediului de odihnǎ ȋn regim de turism intern.
 • nu se acordǎ persoanelor care au ȋncheiat contract de mandat/administrare.
 • pot fi acordate de cǎtre angajatorii unde salariaţii ȋși au funcţia de bazǎ.
 • se acordǎ pentru recuperarea și ȋntreţinerea capacitǎţii de muncǎ a salariaţilor.
 • se pot utiliza pentru achiziţionarea pachetelor de servicii turistice, ce pot cuprinde servicii de cazare, masă, transport, tratament balnear și agrement. Pachetul de servicii turistice trebuie sǎ conţinǎ cel puţin o noapte de cazare.
 • se pot ȋncǎrca pe cardul de vacanţǎ ca sumǎ multiplu de 50 lei sau 100 lei
 • se pot acorda pânǎ la nivelul a maxim 6 salarii minime brute pe ţarǎ garantate ȋn platǎ, pentru un salariat, ȋn decursul unui an fiscal. Pentru anul 2024 nivelul maxim, pânǎ la care se pot acorda vouchere de vacanţǎ, este de 19800 lei (3300 lei x 6).
 • au un termen de valabilitate de 1 an de la data ȋncǎrcǎrii pe cardurile de vacanţǎ.
 • se includ ȋn venitul brut realizat lunar, aferent lunii ȋn care sunt primite.
 • suportǎ impozit pe venit (10%).
 • de la data de 01 ianuarie 2024, se includ ȋn baza lunarǎ de calcul al contribuţiei de asigurǎri sociale de sǎnǎtate (CASS 10%). Pânǎ la data de 31 decembrie 2023, contravaloarea voucherelor de vacanţǎ nu suporta CASS.
 • nu suportǎ CAS (25%) și CAM (2.25%), dacǎ sunt acordate conform legii.
 • la calculul impozitului pe profit, cheltuiala cu voucherele de vacanţǎ, acordate conform legii, este deductibilǎ limitat. Astfel cǎ, angajatorul ȋși va putea deduce maxim suma de 19800 lei/angajat/anul 2024.
 Impozit pe venit 10%CAS 25%CASS 10%CAM 2.25%Tip de cheltuialǎ d.p.d.v al impozitului pe profit
Vouchere de vacanţǎ acordate conform legiiDANUDANUDeductibilǎ limitat – limita fiind de 6 salarii minime brute pe ţarǎ
Vouchere de vacanţǎ acordate contrar dispoziţiilor legale sau peste plafonul prevǎzut de legeDADADADADeductibilǎ integral

Important!!!
Salariaţii care primesc vouchere de vacanţǎ, nu mai pot beneficia și de decontarea serviciilor turistice și/sau de tratament.


Publicat

în

de către

Comentarii

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *