Buletin informativ 13/2024

Majorarea salariului minim brut pe ţarǎ de la 01 iulie 2024

Ȋncepând cu 01 iulie 2024, salariul de bazǎ minim brut pe ţarǎ garantat ȋn platǎ se majoreazǎ de la 3300 lei la 3700 lei.
Potrivit HG 598/2024, publicatǎ ȋn Monitorul Oficial din 06 iunie 2024, ȋncepând cu data de 01 iulie 2024, salariul de bazǎ minim brut pe ţarǎ garantat ȋn platǎ, prevǎzut la art.164 alin.(1) din Codul Muncii, se stabilește ȋn bani la suma de 3700 lei lunar, pentru un program normal de lucru ȋn medie de 168 ore/lunǎ (22.024 lei/orǎ), fǎrǎ a include indemnizaţii, sporuri și alte adaosuri.

Aceastǎ modificare a salariului de bazǎ minim brut pe ţarǎ garantat ȋn platǎ nu se aplicǎ salariaţilor din construcţii, agriculturǎ și industria alimentarǎ. Pentru aceste categorii se aplicǎ prevederile legale ȋn vigoare, potrivit cǎrora salariul de bazǎ minim brut pe ţarǎ garantat ȋn platǎ, fǎrǎ a include indemnizaţii, sporuri și alte adaosuri, pentru un program normal de lucru, este:

  • 4582 lei/lunar, pentru domeniul construcţiilor;
  • 3436 lei/lunar, pentru domeniile agriculturǎ și industria alimentarǎ.

Exemplul 1

Ȋncepând cu 01 iulie 2024, pentru un salariat ȋncadrat cu normǎ ȋntreagǎ de 8 ore/zi, salariul de bazǎ brut va fi de minim 3700 lei.

Exemplul 2

Ȋn cazul unui salariat cu contract individual de muncǎ cu timp parţial, cu o duratǎ a timpului de muncǎ de 4 ore/zi, de la 01 iulie 2024, salariul de bazǎ brut va fi de minim 1850 lei.

Exemplul 3

Ȋn cazul unui salariat cu contract individual de muncǎ cu timp parţial, cu o duratǎ a timpului de muncǎ de 21 ore/lunǎ, de la 01 iulie 2024, salariul de bazǎ brut va fi de minim 463 lei (22.024 lei x 21 ore).


Publicat

în

de către

Comentarii

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *