Buletin informativ 14/2024

Concediul paternal ȋn 2024

Concediul paternal se acordǎ ȋn conformitate cu prevederile Legii 210/1999 privind concediul paternal și a Normelor Metodologice de aplicare a acestei legi.
De acest concediu paternal poate beneficia tatǎl copilului nou-nǎscut, respectiv al copiilor nou-nǎscuţi, ȋn cazul sarcinilor multiple, care desfǎșoarǎ activitatea ȋn baza unui unui contract individual de muncǎ.

 • se acordǎ în scopul de a asigura participarea efectivă a tatălui la îngrijirea copilului nou-născut şi de a facilita concilierea vieţii profesionale cu viaţa de familie în cazul lucrătorilor care sunt părinţi;
 • se acordǎ tatălui copilului nou-născut, respectiv al copiilor nou-născuţi, în cazul sarcinilor multiple, care participă efectiv la îngrijirea acestuia, indiferent dacă copilul/copiii, în cazul sarcinilor multiple, este/sunt născut/născuţi din căsătorie, din afara căsătoriei sau este adoptat/sunt adoptaţi de titularul dreptului;
 • are o duratǎ de 10 zile lucrǎtoare. Duratǎ concediului paternal se poate majora cu 5 zile lucrǎtoare dacǎ tatǎl copilului nou nǎscut a obţinut atestatul de absolvire a cursului de puericulturǎ. Aceastǎ majorare se poate acorda pentru fiecare copil nou-nǎscut, respectiv pentru fiecare naștere ȋn cazul sarcinilor multiple, pe baza atestatului de absolvire a cursului de puericulturǎ, indiferent când acesta este obţinut.
 • se acordǎ la cererea scrisǎ a salariatului, justificat cu certificatul de naștere al copilului/copiilor, ȋn cazul sarcinilor multiple;
 • poate fi acordat doar ȋn primele 8 sǎptǎmâni de la nașterea copilului/copiilor, ȋn cazul sarcinilor multiple;
 • constituie vechime în muncă şi în serviciu, precum şi în specialitate;
 • constituie cauzǎ de suspendare a contractului individual de muncǎ la inițiativa a salariatului. Suspendarea se completeazǎ ȋn Revisal și se transmite cǎtre ITM anterior primei zile de suspendare.

Pe durata concediului paternal salariatul are dreptul la o indemnizaţie care:

 • se plǎtește din fondul de salarii al angajatorului;
 • este egalǎ cu salariul aferent zilelor lucrǎtoare respective;
 • se calculeazǎ pe baza salariului brut realizat, incluzând sporurile și adaosurile la salariul de bazǎ;
 • se include ȋn veniturile impozabile ale lucrǎtorului.

Ȋn privinţa concediului paternal, angajatorul are urmǎtoarele responsabilitǎţi:

 • de a aproba concediul paternal;
 • de a informa angajaţii cu privire la dreptul lor la concediu paternal;
 • de a nu dispune ȋncetarea raporturilor de muncǎ sau de serviciu ȋn cazul lucrǎtorului care se aflǎ ȋn concediu paternal, cu excepţia situaţiei ȋn care concedierea are loc pentru motive ce intervin ca urmare a reorganizǎrii judiciare sau a falimentului angajatorului.

Mai pot beneficia de concediu paternal și persoanele care desfǎșoarǎ activitatea astfel:

 • pe baza unor contracte de activitate sportivǎ ȋncheiate potrivit art.671 alin.(1) lit.a)-e) din Legea educaţiei fizice și sportului nr.69/2000;
 • pe baza unor convenţii de muncǎ individuale ȋncheiate potrivit Legii nr.1/2005 privind organizarea și funcţionarea cooperaţiei;
 • pe baza contractelor de mandat ȋncheiate potrivit Legii societǎţilor nr.31/1990 (directorii);
 • pe baza unor contracte de management ȋncheiate potrivit Legii nr.66/1993 privind contractul de management;
 • pe baza unor contracte de management și de administrare ȋncheiate potrivit Legii nr.95/2006 privind reforma ȋn domeniul sǎnǎtǎţii.
 • cele care ocupǎ o funcţie de demnitate publicǎ.

Publicat

în

de către

Comentarii

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *