Buletin informativ 15/2024

Contravaloarea abonamentelor pentru utilizarea facilitǎţilor sportive ȋn 2024

Facilitatea fiscalǎ a fost introdusǎ ȋn Codul Fiscal din anul 2023, de atunci suportând modificǎri.
Ȋn prezent, contravaloarea abonamentelor pentru utilizarea facilitǎţilor sportive este tratatǎ diferit de Codul Fiscal, ȋn funcţie de cine le suportǎ: angajatorul sau angajatul.

I. Contravaloarea abonamentelor pentru utilizarea facilitǎţilor sportive suportatǎ de angajator pentru angajaţii proprii

Codul Fiscal nu obligǎ angajatorul sǎ suporte abonamentele pentru utilizarea facilitǎţilor sportive pentru angajaţii proprii, ci ȋi oferǎ doar posibilitatea de a le acorda ȋn anumite condiţii, urmând un anumit regim fiscal.

Condiţiile cumulative ȋn care angajatorul poate sǎ suporte contravaloarea abonamentelor pentru utilizarea facilitǎţilor sportive, astfel ȋncât aceasta sǎ fie un venit netaxabil, sunt:

 • sǎ le suporte doar pentru salariaţii proprii, nu și pentru alte persoane (cum ar fi de exemplu persoanele aflate ȋn ȋntreţinerea salariatului);
 • sǎ le acorde ȋn limita echivalentului ȋn lei a 100 euro anual pentru fiecare salariat;
 • sǎ nu depǎșeascǎ pragul lunar de 33% din salariul de bazǎ corespunzǎtor locului de muncǎ ocupat de salariat, cumulat cu celelalte 8 venituri prevǎzute de art.76 alin. 41 din Codul Fiscal;
 • sǎ fie oferite de furnizori ale cǎror activitǎţi sunt ȋncadrate la codurile CAEN 9311, 9312 sau 9313, care acţionează în nume propriu (în cazul abonamentelor care includ dreptul de a utiliza facilităţile sportive, în vederea practicării sportului şi educaţiei fizice cu scop de întreţinere, profilactic sau terapeutic), ori în calitate de intermediari pentru serviciile medicale (în cazul în care abonamentele respective includ şi servicii medicale);
 • angajatorul sǎ plǎteascǎ aceste abonamente direct furnizorilor de mai sus.

Dacǎ sunt ȋndeplinite cumulativ condiţiile de mai sus, contravaloarea abonamentelor suportate de angajator pentru angajaţii proprii are urmǎtorul regim fiscal:

 • se considerǎ venituri aferente lunilor corespunzǎtoare celor pentru care s-a efectuat plata, pe baza documentelor justificative;
 • nu suportǎ impozit pe venit, CAS, CASS și CAM;
 • pentru angajator reprezintǎ o cheltuialǎ deductibilǎ integral la calculul impozitului pe profit.

Ȋn situaţia ȋn care nu se ȋndeplinește cel puţin una din condiţiile de mai sus, contravaloarea acestor abonamente, va avea urmǎtorul regim fiscal:

 • se supune tuturor contribuţiilor și impozitului pe venit;
 • ȋn ceea ce privește impozitul pe profit, pentru angajator va fi o cheltuialǎ deductibilǎ integral.

Astfel de situaţii, ȋn care contravaloarea abonamentelor este un venit taxabil, pot fi urmǎtoarele:

 • abonamentele sunt suportate pentru administrator sau alte persoane, ce nu au calitatea de salariat;
 • sunt acordate peste limita echivalentului ȋn lei a 100 euro anual pentru fiecare salariat;
 • cele 9 venituri prevǎzute de art.76 alin. 41 din Codul Fiscal, inclusiv abonamentele pentru facilitǎţile sportive, depǎșesc pragul lunar de 33% din salariul de bazǎ corespunzǎtor locului de muncǎ ocupat de salariat;
 • contractul privind furnizarea acestor facilitǎţi sportive este ȋncheiat de angajator cu un furnizor ale cǎrui activitǎţi NU sunt ȋncadrate la codurile CAEN 9311, 9312 sau 9313.

II. Contravaloarea abonamentelor pentru utilizarea facilitǎţilor sportive suportatǎ de salariat

Ȋn cazul ȋn care salariatul este cel care plǎtește un astfel de abonament, potrivit Codului Fiscal, contravaloarea respectivǎ poate fi dedusǎ limitat din baza de calcul a impozitului pe veniturile salariale.

Condiţiile, ȋn care salariatul poate sǎ beneficieze de aceastǎ deducere, sunt:

 • contravaloarea abonamentului sǎ fie suportatǎ de salariat;
 • salariatul sǎ aibǎ funcţia de bazǎ la angajatorul la care solicitǎ aplicarea deducerii;
 • abonamentul sǎ fie oferit de furnizori ale cǎror activitǎţi sunt ȋncadrate la codurile CAEN 9311, 9312 sau 9313, care acţionează în nume propriu (în cazul abonamentelor care includ dreptul de a utiliza facilităţile sportive, în vederea practicării sportului şi educaţiei fizice cu scop de întreţinere, profilactic sau terapeutic), ori în calitate de intermediari pentru serviciile medicale (în cazul în care abonamentele respective includ şi servicii medicale;
 • deducerea sǎ se aplice ȋn limita echivalentului ȋn lei a 100 euro anual, ȋn total pentru respectivul salariat;
 • abonamentul sǎ vizeze servicii furnizate angajatului și/sau oricǎrei persoane aflate ȋn ȋntreţinerea salariatului (așa cum este definitǎ la art. 77 alin.(5) din Codul Fiscal), ȋn limita aceluiași plafon, indiferent de numǎrul de persoane;
 • salariatul sǎ prezinte angajatorului documente justificative: contractul ȋncheiat cu furnizorul de facilitǎţi sportive, factura și dovada de platǎ.

Pentru verificarea ȋncadrǎrii ȋn plafonul anual de 100 de euro, cursul de schimb folosit pentru calcularea echivalentului ȋn lei este cursul euro/lei comunicat de BNR, valabil ȋn ultima zi a lunii pentru care se plǎtesc drepturile salariale.


Publicat

în

de către

Comentarii

Un răspuns la „Buletin informativ 15/2024”

 1. Avatar Otilia Moca
  Otilia Moca

  Foarte lămuritor articolul! Felicitări autoarei!

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *