Buletin informativ 05/2024

CONCEDIUL DE MATERNITATE ȊN 2024

Reglementat de OUG 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, concediul de maternitate are o duratǎ de 126 de zile calendaristice și este format din:

 • concediul pentru sarcinǎ, cu o duratǎ de 63 de zile calendaristice, ce se acordǎ ȋnainte de naștere, și
 • concediul pentru lǎuzie, cu o duratǎ de 63 de zile calendaristice, ce se acordǎ dupǎ naștere.

Concediile pentru sarcină şi lăuzie se pot compensa între ele, în funcţie de recomandarea medicului şi de opţiunea persoanei beneficiare, astfel ȋncât durata minimă obligatorie a concediului de lăuzie sǎ fie de 42 de zile calendaristice.

Alte aspecte privind concediul de maternitate

Concediul de maternitate:

 • este un drept al femeilor ȋnsǎrcinate și mǎmicilor;
 • se acordǎ ȋn baza certificatului de concediu medical eliberat de medicul de familie sau medicul curant de specialitate obstetricǎ-ginecologie, având cod de indemnizaţie 08 și cod de diagnostic 995;
 • este o cauzǎ de suspendare de drept a contractului individual de muncǎ;
 • nu se transmite ȋn Registrul general de evidenţǎ a salariaţilor – Revisal;
 • se considerǎ perioadǎ de activitate prestatǎ și se ia ȋn calcul la stabilirea duratei concediului de odihnǎ anual;
 • ȋntrerupe concediul de odihnǎ ȋn situaţia ȋn care intervine ȋn timpul efectuǎrii lui;
 • la cererea persoanei cu handicap, se poate acorda ȋncepând cu luna a 6-a de sarcinǎ.

Condiţii de acordare

Pentru a beneficia de concediu pentru sarcinǎ și lǎuzie, asiguratele trebuie sǎ ȋndeplineascǎ urmǎtoarele condiţii:

 • sǎ aibǎ domiciliul sau reședinţa pe teritoriul României;
 • sǎ aibǎ un stagiu minim de asigurare de 6 luni realizate ȋn ultimele 12 luni, anterioare lunii pentru care se acordǎ concediul de maternitate.
 • sǎ prezinte adeverinţǎ de la plǎtitorul de indemnizaţii de asigurǎri sociale, din care să reiasă numărul de zile de concediu de incapacitate temporară de muncă avute în ultimele 12/24 luni.

Indemnizaţia de maternitate – regim fiscal

Pe toatǎ durata concediului de sarcinǎ și lǎuzie, asiguratele primesc o indemnizaţie de maternitate, al cǎrei cuantum brut lunar este de 85% din media veniturilor brute lunare pe ultimele 6 luni, anterioare lunii pentru care se acordǎ concediul de maternitate, pânǎ la limita a 12 salarii minime brute pe ţarǎ lunar.
Indemnizaţia de concediu de maternitate:

 • se plǎtește de angajator;
 • se suportǎ integral din bugetul FNUASS.

Astfel cǎ, angajatorul va depune la Casa de Sǎnǎtate solicitarea de recuperare a sumelor plǎtite cu titlu de indemnizaţie pentru concediu de maternitate. Vezi și articolul despre recuperarea acestor sume.
Potrivit prevederilor Codului Fiscal, ȋn vigoare la aceastǎ datǎ, indemnizaţia de concediu de maternitate are urmǎtorul regim fiscal:

 • este inclusǎ ȋn baza de calcul a contribuţiei de asigurǎri sociale (CAS);
 • suportǎ contribuţia de asigurǎri sociale de sǎnǎtate (CASS), prevedere ce se aplicǎ ȋncepând cu veniturile aferente lunii ianuarie 2024.
 • nu se impoziteazǎ;
 • nu intrǎ ȋn baza de calcul a contribuţiei asigurǎtorii pentru muncǎ (CAM).
Denumire venitCASCASSImpozit venitCAM
Indemnizaţie de maternitateDADANUNU

Citește și articolul despre Recuperarea indemnizațiilor de concedii medicale din FNUASS


Publicat

în

de către

Comentarii

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *