Buletin informativ 10/2024

Sumele suportate/acordate pentru educaţia timpurie – beneficii extrasalariale ȋn 2024

Printre beneficiile extrasalariale ce pot fi suportate / acordate de angajatori pentru salariaţii proprii, se aflǎ și sumele pentru educaţia timpurie.
Mǎsura privind suportarea/acordarea sumelor pentru educaţia timpurie a fost introdusǎ ȋn Codul Fiscal la sfârșitul anului 2020, dar aplicarea ei a fost suspendatǎ pânǎ la 31 decembrie 2023.
Potrivit modificǎrilor aduse Codului Fiscal prin OUG 115/2023, ȋncepând cu luna ianuarie 2024 se pot aplica facilitǎţile fiscale privind sumele pentru educaţia timpurie.
Prin urmare, ȋncepând cu luna ianuarie 2024, angajatorii pot suporta/acorda sume pentru plasarea copiilor salariaţilor proprii ȋn unitǎţi de educaţie timpurie, sume ce nu se impoziteazǎ și nu sunt supuse contribuţiilor sociale dacǎ sunt acordate conform legislaţiei ȋn vigoare.
Potrivit reglementǎrilor legale, nu existǎ obligaţia angajatorului, ci opţiunea lui de a suporta/acorda sumele pentru plasarea copiilor angajaţilor proprii ȋn unitǎţi de educaţie timpurie. Atenţie la clauza prevǎzutǎ de RI/CCM/CIM cu privire la aceste sume!!!

 • beneficiarii acestor sume sǎ fie angajaţii proprii, ce le primesc pentru plasarea copiilor ȋn unitǎţi de educaţie timpurie;
 • copilul salariatului sǎ fie ȋnscris ȋntr-o unitate de educaţie timpurie;
 • sǎ existe documente justificative;
 • limita, stabilitǎ de angajator, pânǎ la care se acordǎ astfel de sume, sǎ nu depǎșeascǎ suma pe care salariatul o datoreazǎ unitǎţii de educaţie timpurie și sǎ fie acordatǎ cu respectarea cumulativǎ a urmǎtoarelor 2 plafoane:
 1. cel mult 1500 lei/lunǎ pentru fiecare copil;
 2. cel mult 33% din salariul de bazǎ brut corespunzǎtor locului de muncǎ ocupat de salariatul-pǎrinte, alǎturi de alte 8 venituri cumulate prevǎzute de art. 76 alin.(41) din Codul Fiscal.
 • sǎ se acorde unui singur pǎrinte, așa cum este definit la art.77 alin.(11), la un singur angajator, prin prezentarea unei declaraţii pe propria rǎspundere din partea salariatului-pǎrinte cǎ celǎlalt pǎrinte nu beneficiazǎ de asemenea sume.
 • ȋn situaţia ȋn care salariatul-pǎrinte desfǎșoarǎ activitate la mai mulţi angajatori, acesta are obligaţia sǎ declare cǎ nu beneficiazǎ de astfel de plǎţi de la un alt angajator.
 • certificatul de naștere al copilului
 • adeverinţa care atestǎ ȋnscrierea copilului la o unitate de educaţie timpurie sau contractul ȋncheiat cu unitatea de educaţie timpurie;
 • declaraţia pe proprie rǎspundere a salariatului din care sǎ reiasǎ urmǎtoarele:
 1. salariatul nu beneficiazǎ de aceastǎ facilitate și de la alt angajator;
 2. celǎlalt pǎrinte nu beneficiazǎ de aceastǎ facilitate.
 • ȋn situaţia ȋn care salariatul plǎtește direct sumele pentru plasarea copilului ȋntr-o unitatea de educaţie timpurie, urmând ca acestea sǎ fie decontate de angajator, atunci salariatul trebuie sǎ prezinte angajatorului și documentul care dovedește plata sumelor cǎtre unitatea de educaţie timpurie (de exemplu: bon fiscal, chitanţǎ, dovadǎ de platǎ prin bancǎ).
 • pǎrintele firesc, potrivit Legii nr. 287/2009 privind Codul Civil;
 • adoptatorul;
 • persoana care are copilul/copiii ȋn ȋncredinţare ȋn vederea adopţiei;
 • persoana care are ȋn plasament copilul/copiii;
 • persoana care are copilul/copiii sub tutelǎ;
 • persoana desemnatǎ conform art. 104 alin.(2) din Legea nr. 272/2004 privind protecţia și promovarea drepturilor copilului.
 • ȋnvǎţǎmântul antepreșcolar (3 luni – 3 ani);
 • ȋnvǎţǎmântul preșcolar (3 – 6 ani).
 • se considerǎ venituri aferente lunilor corespunzǎtoare celor pentru care s-a efectuat plata, pe baza documentelor justificative;
 • nu suportǎ impozit pe venit;
 • nu suportǎ contribuţii sociale (CAS, CASS și CAM);
 • din perspectiva impozitului pe profit reprezintǎ o cheltuialǎ socialǎ, cu deductibilitate limitatǎ la 5% din valoarea cheltuielilor cu salariile personalului;
 • dacǎ sunt acordate contrar legii, nu se ȋndeplinesc condiţiile sau se depǎșește unul dintre plafoanele de 1500 lei/lunǎ/copil, respectiv 33% din salariul de baza brut, vor fi supuse impozitului pe venit și contribuţiilor sociale (CAS, CASS și CAM). Din punctul de vedere al impozitului pe profit, aceste cheltuieli sunt deductibile integral.
 Impozit pe venit 10%CAS 25%CASS 10%CAM 2.25%Tip de cheltuialǎ d.p.d.v al impozitului pe profit
Sume pentru educaţia timpurie acordate conform legiiNUNUNUNUDeductibilǎ limitat – limita fiind de 5% din valoarea cheltuielilor cu salariile personalului
Sume pentru educaţia timpurie acordate contrar dispoziţiilor legale sau peste plafoanele prevǎzute de legeDADADADADeductibilǎ integral

Publicat

în

de către

Comentarii

2 răspunsuri la „Buletin informativ 10/2024”

 1. Avatar Otilia Moca
  Otilia Moca

  Un material foarte clar, lămuritor! Felicitări autoarei! Așteptăm și alte teme interesante!

  1. Avatar Ana Florina Carp
   Ana Florina Carp

   Ne bucurăm că materialul nostru v-a fost de folos. Urmează cu siguranță și alte subiecte care sperăm să vă fie cel puțin la fel de utile!

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *