Buletin informativ 12/2024

Contravaloarea hranei acordate de cǎtre angajator pentru angajaţii proprii – beneficiu extrasalarial ȋn 2024

Printre beneficiile extrasalariale, pe care angajatorii le pot acorda angajaţilor proprii, neimpozitate și nesupuse contribuţiilor sociale, se aflǎ și contravaloarea hranei, prevǎzutǎ de Codul Fiscal la art.76 alin.(41) lit.b).

Condiţiile cumulative de acordare a hranei, astfel ȋncât contravaloarea ei sǎ fie neimpozitatǎ și nesupusǎ contribuţiilor sociale, sunt urmǎtoarele:

 • sǎ fie acordatǎ angajaţilor proprii, persoane fizice care realizeazǎ venituri din salarii sau asimilate salariilor;
 • sǎ nu se acorde salariaţilor care beneficiazǎ de tichete de masǎ, ȋn conformitate cu legislaţia ȋn vigoare;
 • hrana sǎ fie preparată în unităţi proprii sau achiziţionată de la unităţi specializate;
  ⚠️ Atenţie! Decontarea meselor la restaurant nu intrǎ la hranǎ acordatǎ!!!
 • sǎ fie acordatǎ ȋn alte situaţii decât cea prevǎzutǎ la art.76 alin.(4) lit.c) din Codul Fiscal (este vorba de hrana acordată de angajatori angajaţilor, în cazul în care potrivit legislaţiei în materie este interzisă introducerea alimentelor în incinta unităţii);
 • procedura privind acordarea acestui beneficiu extrasalarial sǎ fie prevǎzutǎ ȋn contractul individual de muncǎ, contractul colectiv de muncǎ sau ȋn regulamentul intern;
 • sǎ fie acordatǎ ȋn limita valorii maxime, potrivit legii, a unui tichet de masǎ/persoanǎ/zi, prevǎzutǎ la data acordǎrii. De la 01 ianuarie 2024, valoarea nominalǎ a unui tichet de masǎ nu poate depǎși suma de 40 lei/zi lucratǎ/salariat. Vezi aici mai multe detalii despre tichetele de masǎ.
 • la stabilirea plafonului lunar neimpozabil sǎ nu se ia ȋn calcul numǎrul de zile din luna ȋn care persoana fizicǎ se aflǎ ȋn una din urmǎtoarele situaţii:
  → desfǎșoarǎ activitate ȋn regim de telemuncǎ sau muncǎ la domiciliu;
  → se aflǎ ȋn concediu de odihnǎ/medical;
  → se aflǎ ȋn delegare.
 • sǎ nu depǎșeascǎ plafonul lunar de 33% din salariul de bazǎ corespunzǎtor locului de muncǎ ocupat de salariat, cumulat cu alte 8 venituri prevǎzute la art. 76 alin.(41) din Codul Fiscal.

Ȋn situaţia ȋn care hrana este acordatǎ conform condiţiilor de mai sus, atunci contravaloarea ei va avea urmǎtorul regim fiscal:

 • nu va suporta impozit pe venit;
 • nu va fi supusǎ contribuţiilor sociale (CAS, CASS și CAM);
 • reprezintǎ cheltuialǎ deductibilǎ integral la calculul impozitului pe profit.

Ȋn situaţia ȋn care nu se ȋndeplinește cel puţin una din condiţiile de mai sus, contravaloarea hranei acordatǎ de angajator:

 • va suporta impozit pe venit;
 • va intra ȋn baza de calcul a contribuţiilor sociale (CAS, CASS și CAM);
 • reprezintǎ cheltuialǎ deductibilǎ integral la calculul impozitului pe profit.

Comentarii

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *